netherlands france united-kingdom

Wanneer u zich registreert als bieder ontvangt u van ons e-mails over de KWPN Online Veulenveilingen, u kunt zich hiervoor uitschrijven via de afmeldlink onderaan de e-mail.

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de webpagina's en documenten van KWPN.nl. Door deze te gebruiken stemt u in met deze disclaimer. Hoewel de inhoud van deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is gemaakt, is het mogelijk dat bepaalde informatie verouderd of niet (meer) correct is. Het KWPN is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van hetgeen wordt ondernomen of nagelaten op basis van deze informatie. Het KWPN is niet verantwoordelijk voor inhoud op de aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen. 

Copyright

Alle intellectuele eigendomsrechten – waaronder mede doch niet uitsluitend begrepen auteursrechten – met betrekking tot de inhoud van deze website berusten uitsluitend bij het KWPN en/of haar licentiegevers. Overname van informatie en fotografie is alleen toegestaan onder bronvermelding en met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het KWPN. Overname van nieuwsberichten is enkel toegestaan onder bronvermelding.

KWPN Database - Copyright 2018 - Content: KWPN
Niets uit de KWPN Database mag zonder uitdrukkelijke toestemming van het KWPN worden overgenomen, vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt, of gebruikt voor herberekening of onderzoek op welke wijze dan ook, met uitzondering van hetgeen in de Auteurswet bepaald is met betrekking tot het reprorecht.

Door het KWPN op haar website geplaatste of anderszins gedeelde dan wel gepubliceerde (persoons) gegevens mogen niet worden overgenomen, verspreid of anderszins verwerkt zonder voorafgaande, uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van het KWPN en slechts voor zover is toegestaan door de toepasselijke wet- en regelgeving.

Het KWPN aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen gebaseerd op informatie van deze site. Het KWPN staat op geen enkele manier in voor de juistheid en/of volledigheid van de informatie op haar website. Aan de informatie op de website van het KWPN kunnen geen rechten worden verleend, behoudens door het KWPN zelf. De door het KWPN verstrekte informatie en berekende fokwaarden op deze website zijn eigendom van het KWPN. De informatie en de fokwaarden zijn bedoeld als voorlichtingsmateriaal en geadviseerd wordt om deze te gebruiken als één van de hulpmiddelen voor selectiedoeleinden. De onderliggende gegevens zijn verzameld in en/of ten behoeve van de KWPN-populatie en de fokwaarden die hieruit zijn voortgekomen zijn van toepassing op de KWPN-populatie. Het KWPN heeft uiterste zorgvuldigheid betracht bij de totstandkoming van de gepresenteerde informatie. De berekeningen hebben plaatsgevonden op basis van de beschikbare kennis van de populatiegenetica en de regels van uitvoering zijn vastgelegd in de reglementen en/of besluiten van bevoegde organen van het KWPN.

Cookiebeleid

Wij maken gebruik van cookies, die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Cookies worden gebruikt om informatie over uw websitebezoek en instellingen van uw pc op te slaan. Deze informatie bevat geen NAW-gegevens of andere persoonlijke gegevens. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan onze website geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat u niet gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van onze website of dat u geen toegang heeft tot onderdelen van onze website. Sommige (functionele) cookies plaatsen we altijd om de website goed te laten werken, zodat je ingelogd kunt blijven bijvoorbeeld. Met cookies voor statistieken analyseren we hoe bezoekers deze website gebruiken. Zo ontdekken we wat goed werkt aan onze website én wat wij nog beter moeten doen.

Onze website maakt van meer cookies gebruik, die niet noodzakelijk zijn, maar wel nuttig zodat je voorkeuren kunt opgeven of berichten kunt delen op social media. Door op 'Akkoord’ te klikken gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies.

Deze website maakt gebruik van cookies. Op deze manier kunnen we ervoor zorgen dat uw surfervaring nog aangenamer wordt. Raadpleeg ons privacybeleid voor meer informatie